Duurzaamheid

Ook Haringhandel A. Hoek B.V. probeert een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Onderstaand kunt u lezen hoe we daar vorm aan geven:

    • Onze maatjesharing is MSC gecertificeerd
    • We hebben op ons bedrijf een waterzuiveringsinstallatie. Al het water dat gebruikt wordt bij de verwerking van onze producten loopt terug naar onze eigen waterzuivering alwaar het vuil er wordt uitgezeefd en wordt opgevangen in silo’s. Op deze manier gaat het afvalwater schoon het riool in.
    • WKK installatie: De elektriciteit binnen ons bedrijf hebben wij sinds 1999 volledig in eigen beheer met eigen warmtekrachtkoppelingen (WKK) en noodstroomvoorziening. In de praktijk houdt dit in dat wij gelijktijdig warmte en kracht (elektriciteit) opwekken. De kracht is afkomstig van een gasturbine (minder belastend voor het milieu) en wordt gebruikt om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt weer ingezet om onze kantoorruimtes te verwarmen.
    • In juni 2017 zijn er bijna 900 zonnepanelen in gebruik genomen. In de periode van mei tot en met juni wordt de maatjesharing aan land gebracht in Denemarken en Noorwegen. De verwerking van maatjesharing tot Hollandse Nieuwe gebeurt deels in Denemarken en deels in Katwijk. Het is dan een drukte van jewelste, in deze periode is veel extra energie nodig. Deze extra energie wordt nu uit het zonlicht op het dak gehaald.
    • Binnen ons bedrijf wordt in alle ruimtes gebruik gemaakt van LED verlichting.